تودیع و معارفه مدیران اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به روایت تصویر

۸۳

به گزارش خبرنگار آرمان شمال، مراسم تودیع و معارفه مدیران اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظهر امروز برگزار شد.

image_pdfimage_print

تودیع و معارفه مدیران اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به روایت تصویر

عکاس: آرمان رضایی آغوزگله

۰۱  ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵  ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۱ ۶۰ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸  ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹  ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹

۰۲  ۸۰  ۶۹

۴۶

دیدگاه ها (۰)

دیدگاه شماآخرین اخبار

[آرشیو]