برچسب » کارشناس ارشد ادبیات نمایشی

image_pdfimage_print
سعیدی کیاسری

کارشناس ارشد ادبیات نمایشی:

موسیقی بومی را ازحالت ویترینی خارج کنیم

آرمان شمال: کارشناس ارشد ادبیات نمایشی با اشاره به اینکه موسیقی بومی  را می توان با درام پیوند داد گفت: موسیقی بومی را  باید از حالت ویترینی خارج کنیم

آخرین اخبار

[آرشیو]